ලෝක ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ අදහාගත නොහැකි පහරවල් 10

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සීමිත පන්දුවාර ක්‍රිකට් හදුන්වා දීමත් සමග ලකුණු ලබා ගැනීම වේගවත් කිරීමට ක්‍රීඩකයන් නොයෙක් පහරවල් ක්‍රිකට් පිටියට හදුන්වා දුන් අතර මෙතෙක් දුටු අදහාගත නොහැකිම පහරවල් 10 නරබන්න.

අපේ UPDATES මිස් නොවෙන්න...මෙතනින්! අපගේ FACEBOOK පිටුවට LIKE එකකුත් දාගෙන යන්න
Loading...

One Comments

  1. Reply Post By lahiru rangika

    ha ha.. no one shot eka thama fattama.. because of it hitted against raviCHUCKdran CHUCKWIN…!!!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.