රසල් ඕස්ට්‍රෙලියාව පුදුමයට පත් කරයි…(Video)

Submitted by Nuwan Wikramasinghe on December 25, 2016

ක්‍රිකට් හදුන්වා දුන් සුදු ජාතිකයන්ට වඩා  ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අලුත් දේවල් හදුන්වා දෙන,  ඉහල ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාරයක් නිරන්තර දිනා ගැනීමට සමත් කැරිබියන් ක්‍රිකට් වීරයෙකුගේ තවත් අලුත් හදුන්වා දීමක් ඕස්ටේ‍්‍රලියාවේදී සිදු විය,  සාමාන්‍යයෙන් පිතිකරුවන් භාවිතා කරන සුදු පිත්තක් වෙනුවට  කළු පැහැති පිත්තක් ගෙන බිග් බෑෂ් තරගාවලියේදී පිටියට පැමිණි අන්ද්රි රසල් ප්‍රේක්ෂකයන් පුදුම කිරීමට සමත් විය.

අපේ UPDATES මිස් නොවෙන්න...මෙතනින්! අපගේ FACEBOOK පිටුවට LIKE එකකුත් දාගෙන යන්න
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.