පිල් හියුස්ට මාරක පන්දුව යැවූ පන්දු යවන්නාට හෙඩ් පහර දෙයි..(Video)

Submitted by c.Rathnayake

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මෑතකාලීන අවාසනාවන්තම සිදුවීම ලෙස අපට මතක තිබෙන පිල් හියුස්ගේ මරණය ට හේතු වූ පන්දුව යැවූ වේගපන්දු යවන ක්‍රීඩක ෂේන් අබ්රෝට් ගේ පන්දු හමුවේ ට්‍රවියස් හෙඩ් දියත්ත කල අමතක නොවන ප්‍රහාරය.

අපේ UPDATES මිස් නොවෙන්න...මෙතනින්! අපගේ FACEBOOK පිටුවට LIKE එකකුත් දාගෙන යන්න
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.