ක්‍රිස් ලින් අද එල්ල කල වාර්තාගත හයේ පහර 11 (video)

Submitted by Nuwan Wikramasinghe

ක්‍රිස් ලින් කියන නම ඇහුවම මතක් වෙන්නේ යෝධ හයේ පහරවල්.අද බිග් බෑෂ් තරගයකදී මොහු වාර්තාවක් තිව්ව.ඒ බිග් බෑෂ් තරගයක වැඩිම හයේ පහර ප්‍රමාණයක් එල්ල කරලා..

අපේ UPDATES මිස් නොවෙන්න...මෙතනින්! අපගේ FACEBOOK පිටුවට LIKE එකකුත් දාගෙන යන්න
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.